LỄ CHUYỂN CHÍNH THỨC ĐẢNG VIÊN

Tháng Hai 28, 2019 11:02 chiều

Chi Bộ Trường THCS Quảng Hưng tổ chức Chuyển Đảng chính thức cho 2 đồng chí

1. Trương Khánh Tường

2. Phạm Thị Mai Vân