cach_giai_toan_hinh_hoc_khong_gian_nhanh_nhat1

BÀI THƠ TOÁN HỌC

Anh tìm em  Anh tìm em trên vòng tròn lượng giác, Nét diễm kiều trong tọa…

thơ

Kính thư quí vị đại biểu