44458164_334201324004879_1358946241072857088_n

BÀI THƠ VẬT LÍ

DẶN DÒ KIỂU VẬT LÝ Con ơi nhớ lấy câu này Qua biên vận tốc sẽ…