44458164_334201324004879_1358946241072857088_n

BÀI THƠ VẬT LÍ

DẶN DÒ KIỂU VẬT LÝ Con ơi nhớ lấy câu này Qua biên vận tốc sẽ…
cach_giai_toan_hinh_hoc_khong_gian_nhanh_nhat1

BÀI THƠ TOÁN HỌC

Anh tìm em  Anh tìm em trên vòng tròn lượng giác, Nét diễm kiều trong tọa…