images

CÔ GIÁO BẢN EM

  CÔ GIÁO BẢN EM   Cô giáo miền xuôi về đây với bản Khi nắng chiều buông nhẹ gót chân son Đường quanh co, bao vách núi sườn non Tiếng chim hót dẫn đường về xóm nhỏ Xa thành đô với bao nhiêu ấp ủ Trái tim hồng…